top of page

STUDENT AREA: STICK - GUN

1st Ji Ben Gong - Ti Liao Hua Gun

2nd Ji Ben Gong - Wu Hua Gun

3rd Ji Ben Gong

1st Tao: Shaolin Yin Shou Gun

bottom of page