top of page

ESPACE ÉLÈVES : LEXIQUE

VOCABULAIRE GÉNÉRAL 

Qing Li : Saluer

Shifu : Maître

Lao Shi : Professeur

Lian Wu : Pratiquant

Chai Fu : Tenue

Wu Dai : Ceinture

Yu Bei : Prêt

Kai Chi : Commencer

Ting Chi : Arrêt

Wu Guan : Lieu de pratique

 

Gong Fang : Applications

Ji Ben Gong : Travail Technique

Qi Na – Chi Na Shu : Self Defense

Tao Lu : Enchainement codifié

San Shou : Combat Libre

Dui Lian : Travail à deux

Tui Shou : Poussée de main

Shanbi : Esquiver

 

Ni Hao : Bonjour

Ni Hao Ma ? : Comment allez-vous ?

Hen Hao : Très bien

Hao : Bien

Xie Xie : Merci

Tâo Jian : Merci de vos conseils

Mei Guan Xi : De rien

Bu Ke Qi : Avec plaisir

Zai Jian : Au revoir

Ming Tian Jian : A demain

Jing Zuo : Asseyez-vous

BU FA / DÉPLACEMENTS 

BU XING / POSITIONS

5 positions de base

Ma Bu : Position du Cavalier

Gong Bu : Arc et Flèche

Pu Bu : Pas Rasant

Xu Bu : Pas Vide

Xie Bu : Pas Croisé

 

9 positions complémentaires

Ding Bu : Pas Clouté

Dou Li Bu : Position du Heron

Cha Bu : Pas croisé arrière

Zuo Pan : Pas assis / Pas enlacé

Ban Ma Bu : Demi cavalier

Bing Bu : Pieds joint

Ding Zi Bu : Pas en T

Qian Dian Bu : Pas pointé en avant

Hou Dian Bu : Pas pointé en arrière

Shang Bu : Pas avancé

Tui Bu : Pas reculé

Gai Bu : Pas croisé en avant

Cha Bu : Pas croisé en arrière

Ji Bu : Pas d'attaque

Ta Bu : Pas trépignant

Zong Bu : Pas sauté sur une jambe

Hou Xing Bu : Pas circulaire

Da Yue Bu : Pas en sautant

ZHANG / PAUMES

QUAN (CHUAN) / POINGS

Chong Quan : Poing horizontal direct

Li Quan : Poing vertical direct

Pi Quan : Poing marteau (tranchant de la main)

Za Quan : Poing sur l'enclume (marteau dos de la main)

Heng Quan : Poing retourné

Zhao Quan : Poing remontant court

Liao Quan : Poing remontant long

Zai Quan : Poing descendant vrillé

Tui Zhang : Poussée paume a plat

Kan Zhang : Tranchant de la main

Cha Zhang : Pique de la main (vers le sol)

Chuan Zhang : Pique de la main

Pai Zhang : Frappe de la main (au sol)

An Zhang : Poussée de la paume vers le bas

Zhua Zhang : Griffe de l'aigle

Hu Zhang : Paume du tigre

Liang Zhang : Dégagement main au dessus de la tête

Liao Zhang : Dégagement main ouverte devant

Lou Shou : Dégagement tranchant de main extérieur

Tiao Zhang : Poignet cassé vers le haut bras tendu

GOU / CROCHETS

Gou Quan : Poing crochet court

Guan Quan : Poing crochet long

Zheng Gou : Crochet vers le haut

Fan Gou : Crochet vers le bas

ZHOU / COUDES

TUI / PIEDS

Zhi Bai Xing Tui Fa / Coups de pieds jambe tendue

Zheng Ti Tui : Coup de pied de face

Xié Ti Tui : Coup de pied croisé de face

Ce Ti Tui : Coup de pied de coté

Wai Bai Tui : Coup de pied croisant extérieur

Li He Tui : Coup de pied croisant intérieur

Hou Liao Tui : Coup de pied arrière direct

Hou Bai Tui : Coup de pied retourné arrière avec talon

 

Zheng Qu Xing Tui Fa / Coups de pied jambe pliée-tendue

Tan Tui : Coup de pied direct

Deng Tui : Coup de pied direct talon

Dian Tui : Coup de pied direct pointe du pied

Ce Chuai Tui : Coup de pied de coté

Ce Deng Tui : Coup de pied de coté avec le talon

Chan Tui : Coup de pied de coté avec le tranchant

Bian Tui : Coup de pied latéral fouetté

Gou Tui : Coup de pied crocheté

 

Ji Xiang Xing Tui Fa / Coups de pieds avec impact claqué

Shuang Dan Paî Jiao : Coup de pied direct mains levées devant

Dan Paî Jiao : Coup de pied direct avec rotation des bras

Xié Paî Jiao : Coup de pied direct inverse

Li He Paî Jiao : Coup de pied intérieur

Wai Bai Tui Ji Xiang : Coup de pied extérieur

Li He Tui Ji Xiang : Coup de pied intérieur avec rotation du corps à 360°

Bai Lian Paî Jiao : Coup de pied extérieur avec double claqué

 

Coups de pied sauté

Teng Kong Ce Chuai : Coup de pied latéral sauté

Teng Kong Fei Jiao : Coup de pied sauté direct

LES CHIFFRES

1 - Yi                                  20 - Er Shi

2 - Er                                  21 - Er Shi Yi

3 - San                               22 - Er Shi Er

4 - Si                                  30 - San Shi

5 - Wu                                40 - Si Shi

6 - Liu                                50 - Wu Shi

7 - Qi

8 - Ba                                100 - Yi Bai

9 - Jiu                                200 - Er Bai

10 - Shi                             300 - San Bai

11 - Shi Yi                         400 - Si Bai

12 - Shi Er                         500 - Wu Bai

1000 - Yi Wan

2356 - Er Wan San Bai Wu Shi Liu

Ding Zhou : Coup de coude direct

Quan Ding : Coup de coude levé

Xia Ding : Coup de coude vers le bas

Pan Zhou : Coup de coude « attrapé »

Jia Zhou : Coup de coude en blocage haut

Li Ke : Blocage de l'avant bras intérieur

Wai Ke : Blocage de l'avant bras extérieur

SHAO ZHUAN XING / BALAYAGES

Qian Sao Tui : Balayage avant

Hou Sao Tui : Balayage arrière

Sao Tang Tui : Coup de pied balayé ras du sol

ARMES

Gun : Bâton

Er Jie Gun : Nunchaku

San Jie Gun : Tribâton

Jian : Epée

Dao : Sabre

Pu Dao : Sabre manche long

Quiang : Lance

Quan Dao (Guan Dao) : Hallebarde

Tie San (Shan) : Éventail

Bian : Fouet

Jiu Jie Bian : Chaîne 9 sections

Yu San (Yu Shan) : Parapluie

ANIMAUX

Long : Dragon

Hu : Tigre

Ying : Aigle

She : Serpent

Hou : Singe

Tang Lang : Mante religieuse

Xiong : Ours

He : Grue

Bao : Panthère

 : Cerf

Ma : Cheval

Niao : Oiseau

bottom of page